مسجد عمران ابن شاهین ، قرار روضه و مداحی زائرین عتبات ایرانی
600

مسجد عمران ابن شاهین ، واقع در حرم مطهر علوی ( ع ) ، میعادگاه عاشقان اهل بیت ( ع ) است که مشتاق شنیدن سخنرانی و مداحی و روضه به زبان فارسی می باشند .