ديدار نخبگان دانشگاهی با مسئول دفتر نمايندگي بعثه مقام معظم رهبري در عراق
220

کاروان نخبگان دانشگاهی با حضور در بعثه مقام معظم رهبری در کربلای معلی با مسئول بعثه رهبری در کشور عراق دیدار وگفتگو کردند.