همایش قبل از سفر عتبات دانشگاهیان استان کرمان برگزار شد
134
همایش قبل از سفر عتبات دانشگاهیان استان کرمان،روز چهارشنبه ۱۸ بهمن ماه با حضور رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان و زائرین دانشگاهی در سالن آمفی تئاتر مرکز آموزش مداوم پزشکی شهر کرمان برگزار گردید.