همایش قبل از سفر عتبات دانشگاهیان استان تهران برگزار شد
756
همایش قبل از سفر عتبات دانشگاهیان استان تهران عصر امروز دوشنبه ۱۶ بهمن ماه با حضور جمع کثیری از زائرین هجدهمین دوره اعزام دانشگاهیان برگزار شد.