دانشجويان به دنبال دشمن ستيزي و عدالت خواهي باشند
373
مسئول بعثه مقام معظم رهبری در عراق خطاب به دانشجويان اظهار داشت: بايد روحيه عدالت خواهي و ظلم ستيزي را درخود تقويت كنيد و به عنوان سفير حضرت سيد الشهدا (ع) در دانشگاه ، معارف اهل بيت(ع) را نشر دهيد.