قدم به قدم تا هدایت حر/حرکت روانشناسی امام برای هدایت حر
379
صبح امروز کاروان های دانشگاهی از استان های البرز،همدان،تهران،آذربایجان شرقی و همدان با حضور پر شور خود در مرقد مطهر جناب حر، این مجاهد مخلص را زیارت کردند.