گزارش تصویری از ورود مدیرعامل بانک ملت به نجف اشرف
464

مدیرعامل بانک ملت و جمعی از مدیران این بانک به همراه مسئولین ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان به منظور بررسی عملیات اجرایی هجدهمین دوره عتبات دانشگاهیان و همچنین زیارت اعتاب مقدسه وارد نجف اشرف شدند .