پرچم سرخ قبّه حسینی، نشان تدوام نبرد حق و باطل است
359
مسئول بعثه مقام معظم رهبری در عراق، پرچم سرخ حسینی را بر فراز قبّه، علامت ادامه نبرد حق و باطل برشمرد و گفت: تنها برفراز گنبد بارگاه حضرت سیدالشهدا(ع) پرچم سرخ بر افراشته است و بر قبه هیچ امامی چنین پرچمی وجود ندارد و این اختصاص به امام ح