رئیس بانک ملت برای بازدید از اعزام عتبات دانشگاهیان وارد عراق شد
414

محمد بیگدلی؛مدیر عامل بانک ملت و مدیران به همراه حجت الاسلام والمسلمین فقیهی؛رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان به منظور بازدید از هتل های دانشگاهیان و بررسی برنامه های فرهنگی و اجرایی کاروان های دانشگاهی وارد عراق شدند.