خداحافظ ای خاک پاک حسین...
604
یکی دیگر از برنامه ای جمعی ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان در کربلا، مراسم پیمان نامه خوانی است که در آخرین شب حضور زائرین دانشگاهی در هتل محل استقرار دانشگاهیان برای کاروان های دانشگاهی برگزار می شود.