هتل‌هاي دانشگاهیان در عتبات عاليات توسط مسئولین ستاد بازدید شد
2818
رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان به همراه نمایندگان ستاد، از هتل‌هاي محل اقامت دانشگاهیان در هجدهمین دوره در شهرهاي كربلا ، نجف و کاظمین بازدید و وضعیت خدمت رسانی هتل ها را بررسی کردند.