پرداخت 20 هزار فقره وام به زائران عتبات دانشگاهیان از سوی بانک ملت
1165