حضور زوج های دانشجو در عتبات
1520
متاهلین دانشجو زیارت عتبات را مطلع عشق و سرآغاز زندگی مشترک خود قرار می دهند تا هم آثار معنوی زیارت را در زندگی خود وارد کنند و هم مراسم پر تکلف ازدواج که گاه با گناه هم آمیخته می شود را برگزار نکنند.