بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از غرفه لبیک در چهارمین روز نمایشگاه
396

چهارمین روز نمایشگاه رسانه های دیجیتال با استقبال بازدیدکنندگان و مسئولین از غرفه ستاد همراه بود.