استقبال دانشگاهیان از پیش ثبت نام عتبات
278
سومین روز نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال با استقبال بازدیدکنندگان از غرفه ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان همراه بود.