استقبال بازدیدکنندگان از نمایش واقعیت مجازی صحنه های عاشورا
107

بازدیدکنندگان یازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال، از نمایش واقعیت مجازی صحنه های عاشورا استقبال کم نظیری کردند.