معاون فرهنگی سیاسی نهاد از ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان بازدید کرد
688
معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها عصر امروز شنبه ۱۳ آبان ماه با حضور در ساختمان مرکزی ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان ، از روند فعالیت های ستاد بازدید کرد.