دانشگاهیان در دفاع از حریم دین بیشتر تلاش کنند
180
نماینده بعثه مقام معظم رهبری، دانشگاهیان را دارای سلاح برنده و اثر گذاری به نام قلم و بیان عنوان کرد و اظهار داشت: امروز جنگ نرم با تمام توان در حال اجراست، مسلمانان و دانشگاهیان و فرهیختگان باید در مقابل این جریانات بایستند و در دفاع ا