تقدیر از زحمات ۹۰ روزه عوامل هتل های دانشگاهیان در کربلای معلی
854
رضا همدانی؛نماینده ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان در عراق از خدمت رساني عوامل هتل های محل استقرار دانشگاهیان در کربلای معلی تقدير و تشکر كرد.