برنامه اولین سلام برای آخرین کاروان دانشگاهی در نجف برگزار شد
410
آخرین کاروان های دانشگاهی در هفدهمین دوره اعزام دانشگاهیان به عتبات عالیات روز شنبه ششم آبان ماه وارد نجف اشرف شده و مورد استقبال یدالله حاجی علی اکبری؛نماینده ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان و مسئولین ایرانی هتل قرار گرفتند.