حکایت دلدادگی خادمین اربعین در نجف
420

نجف این روزها مهیای حضور میلیونی زائران اربعین اباعبدالله(ع)می شود.