بازدید دانشجویان از مقام خضر نبی در جلسه بعد از سفر عتبات
385
اولین جلسه بعد از سفر عتبات یک کاروان از دانشگاهیان تهران همزمان با شب جمعه پایان ماه محرم الحرام در شهر مقدس قم برگزار شد.