دانشجویان؛راهنمای زائرین در مراسم سرداب حرم حضرت عباس(ع)
360

شب گذشته این مراسم ‌با حضور چشمگیر زائرین ایرانی مخصوصا زائرین دانشگاهی در سرداب حرم مطهر برگزار شد. نکته قابل توجه در این مراسم خادمی دانشجویان بود که از آغاز مراسم به عنوان راهنمای زائرین فعالیت می کردند .