تقدیر رئیس ستاد از عوامل هتل جابر
353
رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان از زحمات و تلاش های مدیر و کارکنان هتل جابر،محل اسکان زائرین دانشگاهی در کربلای معلی تقدیر کرد.