کارگاه مسائل خانواده با حضور مشاور حوزه علمیه برگزار شد
295
همزمان با هفدهمین دوره اعزام دانشگاهیان به عتبات عالیات، درخواست کاروان های اعزام شده برای گرفتن نوبت اعزام به قم ، شدت گرفته است .