خدمات داوطلبانه هلال احمر به زائرین نجف
387
دکتر نظری؛معاون اداری- مالی مرکز پزشکی هلال احمر در نجف است. عشق خدمت به زائرین،در صحبت هایش موج می زند. گفتگویی صمیمانه با ایشان ترتیب دادیم که در ادامه می آید.