هر زائر دانشجو نائب الزیاره ۳۰ نفر از ثبت نام کنندگان عتبات دانشگاهیان است
370

 هر زائر دانشگاهی که به عتبات اعزام می شود، نایب الزیاره تعدادی از دانشجویانی است که در قرعه کشی انتخاب نشده اند.