موکب ها و عزاداری های شب عاشورا در کربلای معلی
385
مردم عراق و زائران حسینی از ابتدای ماه محرم در قالب دسته جات عزادارای در خیابان های اطراف و همچنین در صحن های حرمین به عزاداری و سینه زنی می پردازند.