ماجرای دستمالی که شاه اسماعیل از سر حُر بن ریاحی باز کرد
1277
مردمان قبیله حر در روز عاشورا از عبید الله بن زیاد اجازه گرفتند تا بدن حر بن یزید ریاحی را با خود به خارج کربلا و قبیله خود ببرند و خاکسپاری کنند، به همین دلیل امروز مزار این شهید کربلا، دور از حرم امام حسین(ع) قرار دارد.