حضرت حجت تمام منویات عاشورا را محقق می کند
344

حجت الاسلام و المسلمین نجفی روحانی انتظار مهدویت را ثمره آمال و آرزوهای اندیشه عاشورایی دانست و افزود: در زمان ظهور حضرت حجت تمام منویات عاشورا محقق خواهد شد و درخت ولایت به صورت کامل به ثمر خواهد نشست .