سلام به امام حسین(ع) به نیابت از شهید حججی
352
کاروان های دانشگاهی مستقر در کربلا اولین سلام خود به امام حسین(ع) در کربلای معلی را به نیابت از شهید حججی انجام دادند.