۴ پاداش خداوند برای ایثار و فداکاری امام حسین(ع) در روز عاشورا
331
مسئول بعثه مقام معظم رهبری در عراق: خداوند با کاری که سیدالشهدا(ع) در روز عاشورا کرد چهار چیز را به امام حسین(ع) داد؛ اول اینکه دعا در زیر قبه ایشان مستجاب است، دوم تربت ایشان شفاست، سوم سفر زیارتی کربلا جزو عمر زائر محسوب نمی شود و چ