حرم مطهر امام علی(ع)در عزای سیدالشهدا(ع)سیاه پوش شد
416

همزمان با فرارسیدن محرم الحرام؛حرم مطهر امام علی(ع) در شهر نجف اشرف سیاه پوش شد.