زیارت امام حسین(ع)، فرصتی برای تحول انسان هاست
232
رابط روحانیون بعثه مقام معظم رهبری گفت: امام حسین(ع) با هدف امر به معروف و نهی از منکر قیام کرد که بزرگترین منکر در آن زمان، غصب ولایت و جانشینی پیامبر(ص) توسط یک فرد نالایق بود.