سلام اول / آقا بهشت من کرببلات / رویای من ایوون طلات
234
مراسم زیارت اول، نخستین برنامه کاروانی دانشگاهی در کربلای معلی است که با حضور تیم رسانه ای ستاد در باب القبله حرم امام حسین(ع) برگزار می شود.