وداع کاروان های دانشگاهی با طعم عید بزرگ شیعیان جهان
301
کاروان های دانشگاهی در آخرین روز حضور خود در کربلای معلی با حضور در بین الحرمین با این سرزمین و امام حسین(ع) وداع می کنند.